top of page
ylos

Työnohjaus

Mitä, miksi,

kenelle?

Työssä vaaditaan monenlaisia tietoja ja taitoja sekä sitoutumista, joista saattaa syntyä ristipainetta omien työtapojen ja ajattelumallien kanssa.

 

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja uskomusten tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Työnohjaus vahvistaa omaa minuutta ja vahvuuksia työelämässä. Se pohjautuu jokaisen haluun kehittyä omassa työssä ja toimia yhteistyössä muiden kanssa. Se auttaa ymmärtämään omaa, mutta myös muiden roolia työyhteisössä. Työnohjauksella voidaan myös ennaltaehkäistä konflikteja sekä työuupumusta. Työyhteisöä vahvistava dialogi voidaan aloittaa jo ennen, kuin ollaan myrskyn silmässä. Työnohjaus sopii yksilöille, ryhmille sekä työuran seuraavaa suuntaa pohtiville.

 

Ei se, mitä teet, vaan mikä olet. Alati muuttuvassa työelämässä  kannattaa pysähtyä miettimään omaa työidentiteettiä ja sitä, millä tavoin työn ilo ja motivaatio lisääntyisi. Parhaiten oman työidentiteetin arviointi onnistuu asiantuntevan työohjaajan opastuksessa. Kuka ei haluaisi oppia uutta?

//   Nina ja Marjo pitivät järjestömme toimihenkilöille neljän kerran ryhmätyönohjauksen, jossa käsiteltiin ennalta valittuja teemoja, muun muassa itsensä johtamista, kuormitusta ja työn organisointia ja priorisointia. Työnohjauksen edetessä selvisi, että järjestömme tarvitsee perustavanlaatuista tehtävän ja rakenteen uudelleen miettimistä, ja ryhdyimmekin heti uudistustyöhön. Ilman Ninan ja Marjon oivaltavaa, osallistavaa ja lämminhenkistä ryhmätyönohjausta emme välttämättä olisi päässeet järjestömme avainkysymysten äärelle yhtä nopeasti. Toimihenkilöiden tyytyväisyyttä lisäsi se, että he eivät tulleet pelkästään kuulluksi, vaan järjestössämme ryhdyttiin heti konkreettisiin toimiin tilanteen parantamiseksi. 
 

(Valtakunnallisen asiantuntijajärjestön toiminnanjohtaja, 2021)  //

bottom of page